pretty-and-sweet

Kad zazvoni telefon

Danas sam primila zanimljiv poziv. Javila se dama koja je pre 9 meseci konkurisala kod nas za poziciju kooridinatora.

Dugo smo razgovarale kada je došla na intervju i činilo se da ispunjava dosta uslova koje smo tražili. Međutim, sve vreme sam osećala da ovo nije posao za nju i da joj treba nešto gde će imati veću nezavisnost u radu, gde će biti samostalnija i gde će ona moći više da upravlja raznim procesima.
Odlučili smo se za drugog kandidata i pozvala sam je posle nekoliko dana telefonom da joj to saopštim. Ona mi tada kaže: Hvala vam baš na razgovoru, i ja sam shvatila da to nije posao za mene.