STANDARD

220 EUR

+ cena poklona

kreiranje personalizovanog paketa iznenađenja u kojem se kriju 4 potpuno različita iznenađenja

pravo izmene ili zamene jednog iznenađenja

izrada Kovčežića iznenađenja (cenu budžeta za poklone određujete sami, a minimalna je 105 eura)

realizacija paketa iznenađenja po sistemu ključ u ruke (SI organizuje sve umesto vas)

PREMIUM

340 EUR

+ cena poklona

kreiranje personalizovanog paketa iznenađenja u kojem se krije 7 potpuno različitih iznenađenja

pravo izmene ili zamene 2 iznenađenja

izrada Kovčežića iznenađenja (cenu budžeta za poklone određujete sami, a minimalna je 175 eura)

realizacija paketa iznenađenja po sistemu ključ u ruke (SI organizuje sve umesto vas)

HITNA-POMOC

Izabrani paket + 40%

+ cena poklona

idealan paket kada imate 5 dana do događaja

kreiranje personalizovanog paketa iznenađenja u kojem se krije 4 ili 7 potpuno različitih iznenađenja (u zavisnosti od toga koji paket ste izabrali)

izrada predloga iznenađenja za 24h od popunjavanja upitnika ili davanja podataka

realizacija paketa iznenađenja po sistemu ključ u ruke (SI organizuje sve umesto vas)

PAKETI IZNENAĐENJA

Usluga Savršenog iznenađenja obuhvata:

osmišljavanje četiri, odnosno sedam iznenađenja (to mogu biti materijalni pokloni, usluge, doživljaji…) koji su potpuno personalizovani, tj. izrađuju se namenski za vašu dragu osobu, nakon što vi popunite upitnik

pravljenje Kovčežića iznenađenja (PDF dokument koji dobijate na mejl) koji sadrži detalje svakog iznenađenja (detaljan opis, veličinu, boju, materijal, težinu, opis personalizacije, načina na koji će biti upakovan, fotografiju/e poklona i cenu pojedinačnog poklona ili usluge)

konsultacije sa darodavcem ukoliko želi neke izmene u iznenađenjima koje je osmislio naš kreativni tim

rad sa dobavljačima na poručivanju, izradi, personalizaciji i dostavljanju svih poklona

pakovanje, brendiranje (po želji) svih poklona

fotografisanje svih poklona pre i nakon pakovanja i slanje fotografija darodavcu na uvid

isporuku paketa iznenađenja na dogovoreno mesto i u dogovoreno vreme, na način koji je dogovoren sa naručiocem

Cena usluge Savršenog iznenađenja ne obuhvata: vaše dodatne zahteve, cenu poklona (npr. parfem, igračka itd) i usluga (npr. večera, iznajmljivanje broda).

Šta je Kovčežić iznenađenja?

Kovčežić iznenađenja je PDF dokument koji dobijate na mejl i koji sadrži detalje svakog iznenađenja (detaljan opis, veličinu, boju, materijal, težinu, opis personalizacije, načina na koji će biti upakovan, fotografiju/e poklona i cenu pojedinačnog poklona ili usluge).

Šta je cena poklona?

Cena poklona se dodaje na cenu paketa iznenađenja koji ste izabrali (Standard, Premium ili Hitna pomoć). Budžet za poklone sami određujete, a mi se obavezujemo da sva iznenađenja, odnosno pokloni koji će dobiti vaša draga osoba moraju da budu organizovani u okviru postavljenog budžeta. Jedino ograničenje je minimalna vrednost – za Standard paket minimalna vrednost poklona je 105 EUR, a za Premium 175 EUR.

Ukoliko je vaš ukupan budžet za iznenađenje npr. 350 EUR, a odlučili ste se za standardni paket (čija je cena 220 EUR), mi ćemo osmisliti i realizovati iznenađenja čija ukupna cena pokona neće prelaziti 130 EUR (npr. puzzle-foto+ vožnja brodom+ zagonetka u stihu+set personalizovanih tanjira+…).

Šta još treba da znam?

Navedena cena paketa odnosi se na organizaciju iznenađenja na teritoriji Beograda (gradske i prigradske opštine). Cena usluge van Beograda uvećava se na svakih 100 km za 70 EUR-a, s obzirom na to da je neophodno da naš tim dva puta dođe na navedenu lokaciju (prvi put prilikom osmišljavanja iznenađenja i sledeći put radi realizacije).

Lokacija na kojoj se organizuje iznenađenje i udaljenost od Beograda nemaju nikakvog uticaja na cenu poklona koji odabirate (cena se ne uvećava).

Sve cene navedene su u bruto iznosu. Potrebno je izvršiti uplatu mimimum 50% iznosa fakture kako biste na mejl dobili osmišljen paket iznenađenja koji je personalizovan za vas i vašu dragu osobu.